Michał Wojtkiewicz

Michał Wojtkiewicz

Prawdziwym wrogiem drapieżnego kapitalizmu,
a zarazem największym sprzymierzeńcem
człowieczeństwa, jest samowykształcona jednostka,
która jest oczytana, błyskotliwa, cierpliwa i ma oczy
szeroko otwarte.

 
 

Odpowiedź na interpelację w sprawie opóźnień w budowie i remontowaniu wiaduktów w Tarnowie przy okazji modernizacji linii kolejowej Kraków – Rzeszów.

Poseł Michał Wojtkiewicz pytał:

  • Jakie są przyczyny opóźnień w remontowaniu i budowie nowych wiaduktów kolejowych i drogowych w Tarnowie?
  • Jaki jest obecny (i czy w ogóle jest) harmonogram prac?
  • Jaki jest ostateczny termin zakończenia przebudowy linii kolejowej na trasie Kraków – Tarnów – Rzeszów, łącznie z remontem wiaduktów w Tarnowie oraz budowa przejścia podziemnego na Dworcu Głównym w Tarnowie od południowej strony?

Odpowiedzi udzielił Andrzej Massel Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.  W odpowiedzi na pierwsze pytanie stwierdza, że przyczyn opóźnień jest wiele m.in. obszar mocno zurbanizowany i gęsto uzbrojony w sieci podziemne – sieci wodociągowe, sanitarne, gazowe, energetyczne i telekomunikacyjne. Z każdym z właścicieli były prowadzone długotrwałe rozmowy i negocjacje co wydłużyło proces. Również rozmowy z Urzędem Miasta były przyczyną w rozpoczęciu prac z opóźnieniem. Przyczynami zahamowania inwestycji były także: upadłość jednego z podwykonawców oraz wnoszenie poprawek do dokumentacji.

W odpowiedzi na drugie z postawionych pytań wynika, że wykonawca postępuje zgodnie z harmonogramem, który ma prawo i obowiązek aktualizować z uwzględnieniem aktualnego zaawansowania prac. W piśmie zawarto także informację o braku akceptacji przez Urząd Miasta harmonogramu dotyczącego prac na obszarze Tarnowa.
Termin zakończenia prac modernizacyjnych jest przewidziany na 31 grudnia 2015 roku.

 

Interpelacja nr 21334

Poseł Michał Wojtkiewicz pytał:

1. Jaką kwotę wydano na reklamę telewizyjną zachęcającą dzieci do uczestnictwa w pierwszej klasie szkoły podstawowej?
2. Ile Ministerstwo Edukacji Narodowej przyznało pieniędzy na dofinansowanie do podręczników dla dzieci szkół podstawowych w tym podręczników szkół klas pierwszych?

Odpowiedzi udzieliła Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas, która podała kwotę 4 144 tys. złotych za emisję spotów telewizyjnych jako odpowiedź na pierwsze pytanie. W związku z drugim pytaniem, czyli dofinansowaniem podręczników dla uczniów klas pierwszych w odpowiedzi wymieniono kwotę ok. 30 000 tys. zł.

Warto zaznaczyć, że kwota wykorzysta na wyemitowanie spotów reklamujących wysłanie sześciolatków do szkoły to blisko 1/7 kwoty przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników dla pierwszoklasistów.

 

Odpowiedź na interpelację w sprawie inwestycji środków otwartych funduszy emerytalnych

Interpelacja nr 17480

Poseł Michał Wojtkiewicz pytał:

  1. W co inwestują otwarte fundusze emerytalne?
  2. W jakie spółki na giełdzie i w jakich ilościach inwestują otwarte fundusze emerytalne?
  3. Jakie są zasady inwestowania środków przez otwarte fundusze emerytalne?

Odpowiadający – Wojciech Kowalczyk – podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp? key=389B2322