Michał Wojtkiewicz

Michał Wojtkiewicz

Prawdziwym wrogiem drapieżnego kapitalizmu,
a zarazem największym sprzymierzeńcem
człowieczeństwa, jest samowykształcona jednostka,
która jest oczytana, błyskotliwa, cierpliwa i ma oczy
szeroko otwarte.

 

O mnie

Michał Wojtkiewicz

Urodzony w 1946 roku w Tuchowie.

Wykształcenie: wyższe.
Stopień naukowy: dr nauk technicznych.
Zawód: inżynier geodeta.

Ukończone szkoły wyższe
W 1971 roku ukończył Wyższą Szkołę Rolniczą we Wrocławiu uzyskując tytuł magistra inżyniera geodezji, a w 1977 roku obronił pracę doktorską na Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

Kariera zawodowa

W latach 1971-1987 adiunkt w Instytucie Planowania i Urządzania Terenów Wiejskich
Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Od 1987 roku właściciel firmy geodezyjnej w Tuchowie. W latach 1990-1994 pełnił funkcję burmistrza gminy Tuchów, następnie od 1999 roku starosty powiatu tarnowskiego. W latach 2005-2015 poseł V, VI i VII kadencji, od 2015 roku wybrany ponownie posłem na Sejm RP VIII kadencji. Członek Komisji do Spraw Unii Europejskiej, Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Obrony Narodowej.

Działalność

Jako burmistrz i starosta przeprowadził znaczące inwestycje na terenie gminy Tuchów i powiatu tarnowskiego, takie jak: renowacja rynku i ratusza w Tuchowie, kanalizacja i oczyszczalnia ścieków w Tuchowie, wodociągowanie i telefonizacja gminy Tuchów, 150 km nowych nakładek asfaltowych na drogach powiatu tarnowskiego, budowa czterech sal gimnastycznych, budowa nowej szkoły w Ciężkowicach, remont wszystkich szkół średnich, pozyskanie środków unijnych na kwotę około 8 mln zł, renowacja cmentarzy z I wojny światowej na terenie powiatu tarnowskiego. Jako poseł jest znany ze starań o pozyskanie funduszy dla regionu tarnowskiego m. in.: na remont dworca PKP, rozbudowę PWSZ, rozbudowę więzienia przy ul. Konarskiego, modernizację dróg, w tym drogi nr 977, renowację Cmentarza Legionistów w Łowczówku. W Sejmie pracował m. in. nad prawem budowlanym, prawem lotniczym oraz ustawą o gospodarce przestrzennej i mieszkaniowej.

Nagrody i odznaczenia
Nagrody rektorskie i ministerialne za prace badawcze, główna nagroda w ogólnopolskim konkursie za projekt zagospodarowania Kotliny Kłodzkiej, Czarny Krzyż Austriacki, Złoty Medal KEN, odznaczenia resortowe.

Publikacje
Artykuły naukowe z zakresu geodezji oraz urządzeń rolnych w publikacjach uczelnianych Akademii Rolniczej we Wrocławiu i w czasopiśmie „Przegląd Geodezyjny”.

Zainteresowania
Narciarstwo, rower, motor cross, muzyka.