Michał Wojtkiewicz

Michał Wojtkiewicz

Prawdziwym wrogiem drapieżnego kapitalizmu,
a zarazem największym sprzymierzeńcem
człowieczeństwa, jest samowykształcona jednostka,
która jest oczytana, błyskotliwa, cierpliwa i ma oczy
szeroko otwarte.

 

Zwyciężyli ze złem

Zwyciężyli w walce ze złem, z sowieckim totalitaryzmem. Ostatecznie zwyciężyli, chociaż za swoją walkę przez lata skazani byli na zapomnienie.

Dziś już widać, że zwłaszcza dzięki młodym Polakom pamięć o żołnierzach antykomunistycznego podziemia będzie trwała, a życiorysy tych, którzy nigdy się nie poddali, będą inspirowały następne pokolenia.

Cześć i chwała prawdziwym Narodowym Bohaterom! Cześć i chwała tym, którzy brzydzili się donosić komunistycznej władzy na swoich kolegów, którzy wybrali honor i wierność Ojczyźnie zamiast wygodnego życia w zniewoleniu i zakłamaniu. Cześć i chwała Żołnierzom Niezłomnym!