Michał Wojtkiewicz

Michał Wojtkiewicz

Prawdziwym wrogiem drapieżnego kapitalizmu,
a zarazem największym sprzymierzeńcem
człowieczeństwa, jest samowykształcona jednostka,
która jest oczytana, błyskotliwa, cierpliwa i ma oczy
szeroko otwarte.

 

Zaproszenie na odsłonięcie i poświęcenie pomnika pamięci Stanisława Chrobaka ps. ,,Rak” – żołnierza Armii Krajowej, zastępcy dowódcy III plutonu AK ,,Zygmunt I”.

Dawid Chrobak – radny Powiatu Tarnowskiego ma zaszczyt zaprosić na odsłonięcie i poświęcenie pomnika pamięci Stanisława Chrobaka ps.,, Rak” – żołnierza Armii Krajowej, zastępcy dowódcy III plutonu AK,, Zygmunt I”, poległego w dn. 27 lipca 1944 r. w czasie akcji,, Burza”.

Uroczystość odbędzie się w dniu 27 lipca 2014 r. o godz. 15.00 w miejscowości Bartkowa – Posadowa, na posesji Pana Ryszarda Kubackiego.

Program:

– otwarcie uroczystości

– odśpiewanie pieśni patriotycznej Rota

– przywitanie zaproszonych Gości

– odsłonięcie pomnika

– modlitwa i poświęcenie pomnika pamięci Stanisława Chrobak ps.,, Rak”

– złożenie wiązanek i kwiatów

– życiorys Stanisława Chrobaka

– wiersz

– wystąpienia zaproszonych Gości

– odśpiewanie Hymnu Polski

– zakończenie uroczystości

Stanisław Chrobak, ps.,, Rak” – urodził się 12.02.1921 r. w Paleśnicy. Był absolwentem I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Długosza w Nowym Sączu. Wojna przerwała jego dalszą edukację na Uniwersytecie Jagiellońskim, na kierunku prawo. Był zastępcą dowódcy III Plutonu Armii Krajowej,, Zygmunt I” w stopniu podchorążego i członkiem drużyny dywersyjnej. III Pluton Gminy Zakliczyn obejmował wioski: Paleśnica, Borowa, Bieśnik oraz poza gminą Zakliczyn: Podole, Posadowa, Roztoka — Brzeziny, Jelna, częściowo Rożnów. Wśród działań tzw. małej dywersji tej drużyny, można wymienić: rozrzucanie kolców na szosie Zakliczyn — Nowy Sącz przez Paleśnicę oraz na szosie Wojnicz — Zakliczyn, zrywanie drutów łączności telefonicznej Tarnów — Nowy Sącz. Patrol dywersyjny, w skład którego wchodził Stanisław Chrobak zajmował się również rozbrajaniem Niemców np. na drodze pomiędzy Filipowicami a Stróżami. Patrole dywersyjne wykonywały także kary chłosty volksdeutschom i likwidowały bimbrownie. W rodzinnym domu Stanisława Chrobak w Paleśnicy odbywały się spotkania, narady i szkolenia. Prowadzano tam również egzamin kursu podchorążych i  produkcję butelek zapalających. Należąc do komórki wywiadowczo – nasłuchowej tłumaczył z j. angielskiego i j. niemieckiego na język polski pozyskane informacje. Informacje uzyskane z nasłuchu udostępniano w formie notatek zainteresowanym, pełniły one ważną rolę w szeptanej propagandzie. Stanisław Chrobak zginął podczas zasadzki na niemiecki transport w miejscowości Posadowa w dn. 27.07.1944 r., w czasie trwającej Akcji,, Burza”.

Stryj Ś.p. Stanisława Chrobaka (1950 – 2006) – jednego z założycieli NSZZ,, RI” Solidarność, senatora RP I kadencji (1989 – 1991), wójta Gminy Zakliczyn (1991 – 1998), radnego Sejmiku Województwa Małopolskiego (1998 – 2002).