Michał Wojtkiewicz

Michał Wojtkiewicz

Prawdziwym wrogiem drapieżnego kapitalizmu,
a zarazem największym sprzymierzeńcem
człowieczeństwa, jest samowykształcona jednostka,
która jest oczytana, błyskotliwa, cierpliwa i ma oczy
szeroko otwarte.

 

Zakończenie remontu wiaduktów dopiero w III kwartale 2016 roku

Poseł Michał Wojtkiewicz w zapytaniu skierowanym do Ministra Infrastruktury i Budownictwa zwrócił się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie o przyczynę kolejnych opóźnień w budowie i remoncie wiaduktów w Tarnowie przy okazji modernizacji linii kolejowej Kraków – Rzeszów.

Z odpowiedzi wynika, że według aktualnego harmonogramu remont wiaduktów w Tarnowie w ramach przebudowy linii kolejowej zakończy się w III kwartale 2016 roku. Organizacja prac została uzgodniona z Urzędem Miasta Tarnów.

Nie są to dobre informacje. Paraliż Tarnowa ciągnie się już od 2014 roku. Remont nie został zakończony w planowanym terminie, a kolejne opóźnienia w przebudowie wiaduktów pociągają za sobą nie tylko utrudnienia w ruchu, ale i degradację całego miasta. Przedstawione informacje są dowodem na to, że w Tarnowie czeka nas bardzo dużo pracy.