Michał Wojtkiewicz

Michał Wojtkiewicz

Prawdziwym wrogiem drapieżnego kapitalizmu,
a zarazem największym sprzymierzeńcem
człowieczeństwa, jest samowykształcona jednostka,
która jest oczytana, błyskotliwa, cierpliwa i ma oczy
szeroko otwarte.

 

Wyniki wyborów

Najprawdopodobniej oficjalne wyniki wyborów nie zostaną podane do publicznej wiadomości przez najbliższe dwa tygodnie. Rządzący nie chcą pozwolić na porównanie wyników i zwlekają, aby cała sprawa ucichła.