Michał Wojtkiewicz

Michał Wojtkiewicz

Prawdziwym wrogiem drapieżnego kapitalizmu,
a zarazem największym sprzymierzeńcem
człowieczeństwa, jest samowykształcona jednostka,
która jest oczytana, błyskotliwa, cierpliwa i ma oczy
szeroko otwarte.

 

W obronie naszego bezpieczeństwa

Ostatnie zamachy terrorystyczne w Paryżu po raz kolejny uświadomiły nam jak ważne są kwestie naszego bezpieczeństwa. I nie chodzi tu tylko o bezpieczeństwo naszych granic, ale także o to, byśmy bezpiecznie czuli się na ulicy, w sklepie, na meczu piłkarskim czy koncercie muzycznym.

Prawo i Sprawiedliwość w swoim programie od dawna główny nacisk kładło i cały czas jest to dla nas kluczowa sprawa właśnie na tematykę bezpieczeństwa. Nie uległo naciskom większości mediów tzw. głównego nurtu i kierowanie resortami odpowiadającymi za nasze bezpieczeństwo powierzyło osobom zdecydowanym, bezkompromisowym i odważnym, bo w tych kwestiach żartów nie ma.

Mnie szczególnie cieszy, że ministrem obrony narodowej został Antoni Macierewicz, który przez ostatnie lata był obiektem gangsterki medialnej. Zupełnie niesłusznie był wyszydzany, wyśmiewany i przedstawiany jako „czarny charakter”.

Antoni Macierewicz to wielki patriota, co udowodnił choćby w trudnych latach PRL, ale i późniejszych. To człowiek do zadań specjalnych, a przy tym bardzo skuteczny i konsekwentny. Mądry, uczciwy, państwowiec w pełnym tego słowa znaczeniu. Z ludźmi złymi, skorumpowanymi nie wchodzi w żadne sojusze. I będzie robił swoje, choćby jeszcze niejedno kłamstwo na niego wymyślili. I to główny powód nienawiści względem niego.

Macierewicz na czele MON to też dobra wiadomość dla tarnowskich Zakładów Mechanicznych. Bo inwestowanie w polski przemysł zbrojeniowy i opieranie na nim strategii obronnej państwa to dla niego priorytet.