Michał Wojtkiewicz

Michał Wojtkiewicz

Prawdziwym wrogiem drapieżnego kapitalizmu,
a zarazem największym sprzymierzeńcem
człowieczeństwa, jest samowykształcona jednostka,
która jest oczytana, błyskotliwa, cierpliwa i ma oczy
szeroko otwarte.

 

Unijne pieniądze dla wybranych?

Na konferencji prasowej w dniu 12 stycznia br. Poseł Michał Wojtkiewicza oraz Pełnomocnik Komitetu Terenowego PiS (Ziemskiego) Powiatu Tarnowskiego Jacek Hudyma wyrazili głębokie zaniepokojenie i zdziwienie faktem braku zaproszenia dla niektórych Wójtów i Burmistrzów oraz Starosty Tarnowskiego na spotkanie z przedstawicielami Zarządu Województwa Małopolskiego i pracownikami Urzędu Marszałkowskiego w dniach 7–8 stycznia 2016 roku, podczas którego samorządowców z powiatu tarnowskiego poinformowano o możliwościach pozyskania środków europejskich w ramach nowej perspektywy programowej 2014 – 2020.

Jak można przeczytać na stronie internetowej samorządu Województwa Małopolskiego w Krynicy-Zdroju odbyło się dwudniowe spotkanie wójtów i burmistrzów powiatu tarnowskiego, a zdominowała je właśnie tematyka związana z możliwościami pozyskania funduszy unijnych. Do składania projektów w odpowiedzi na ogłaszane konkursy namawiał samorządowców Wicemarszałek Stanisław Sorys. Oficjalna strona Województwa Małopolskiego donosi, że gospodarze jednostek samorządu terytorialnego powiatu tarnowskiego z panem wicemarszałkiem rozmawiali o wysokości unijnego wsparcia, zasadach oraz harmonogramie planowanych naborów w pierwszej połowie 2016 r., w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020. Jak się dowiadujemy w trakcie spotkania zastępca dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich UMWM Grzegorz Brach omówił także propozycje dla samorządów zawarte w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich, a inni wysocy rangą urzędnicy województwa podali szereg potrzebnych informacji do skutecznego ubiegania się o fundusze unijne z innych programów.

Przeglądając zamieszczone fotografie na stronie www.malopolskie.pl widać, że na spotkaniu obecny był prezydent Tarnowa oraz przede wszystkim ci wójtowie i burmistrzowie, którzy przynależą bądź sympatyzują z Platformą Obywatelską lub Polskim Stronnictwem Ludowym czyli ugrupowaniami rządzącymi Województwem Małopolskim. Zaproszeń nie dostali burmistrzowie bądź wójtowie takich gmin jak Zakliczyn, Tarnów, Pleśna, Wojnicz, Tuchów, Rzepiennik Strzyżewski, Żabno, Wietrzychowice oraz Starosta Tarnowski. Wszyscy oni związani są z PiS bądź szeroko rozumianym obozem prawicy.

Sytuacja ta budzi nasze zaniepokojenie i zdziwienie, ale zarazem stanowczo protestujemy przeciwko takim praktykom. Oczekujemy publicznych wyjaśnień dlaczego na spotkanie dotyczące rozdziału unijnych pieniędzy zaproszeni zostali tylko wybrani włodarze miast i gmin?

Czy to oznacza, że mieszkańcy tych miast i gmin, którzy wybrali wójtów i burmistrzów o poglądach konserwatywnych i prawicowych pozbawieni będą unijnego wsparcia w nowej perspektywie? Według jakiego klucza zaprasza się wójtów i burmistrzów na oficjalne spotkania wójtów i burmistrzów w sprawie rozdziału funduszy z UE? Jak ten rozdział w przyszłości będzie wyglądał?

Mamy nadzieję na uzyskanie wyczerpujących odpowiedzi. Pieniądze unijne mają przyczynić się do rozwoju wszystkich regionów w kraju, wszystkich miast i gmin. Nie mogą być partyjnym łupem, dostępnym tylko dla swoich i wybranych.