Michał Wojtkiewicz

Michał Wojtkiewicz

Prawdziwym wrogiem drapieżnego kapitalizmu,
a zarazem największym sprzymierzeńcem
człowieczeństwa, jest samowykształcona jednostka,
która jest oczytana, błyskotliwa, cierpliwa i ma oczy
szeroko otwarte.

 

Tuchów walczy o obwodnicę

Sprawozdanie ze spotkania burmistrza Tuchowa z mieszkańcami osiedla Tuchów dnia 12 lutego 2015 roku w Domu Kultury w sprawie budowy obwodnicy Tuchowa.

W związku z planowaną budową obwodnicy, burmistrz miasta poinformował, że poddaje konsultacji społecznej projekt pn. „Budowa obwodnicy Tuchowa”. Celem konsultacji jest zebranie opinii mieszkańców na temat zasadności budowy drogi. Jedną z form konsultacji są spotkania z mieszkańcami.

Spotkanie z mieszkańcami osiedla Tuchów rozpoczęło się 12 lutego br. o godz. 18.00.  Sala widowiskowa Domu Kultury była wypełniona po brzegi. Samorząd tuchowski reprezentowali: burmistrz Adam Drogoś, zastępca burmistrza Kazimierz Kurczab, sekretarz gminy Jerzy Laska. Obecni byli także radni miejscy (Ryszard Wrona – przewodniczący Rady, Janusz Łukasik, Stanisław Obrzut, Jerzy Odroniec), przewodniczący Rady Osiedlowej Paweł Jantoń oraz radny powiatu tarnowskiego Bogdan Płachno.

Po przedstawieniu i omówieniu bieżących spraw, burmistrz zaprezentował plany związane z budową obwodnicy Tuchowa, o którą mieszkańcy ubiegają się od wielu lat. Jak relacjonują Bogdan Płachno radny powiatu tarnowskiego oraz Janusz Łukasik radny miejski, przytoczono spotkanie z wicemarszałkiem województwa Stanisławem Sorysem, który w styczniu br. zapewnił włodarzy Tuchowa, że zadanie dotyczące budowy obwodnicy zostanie włączone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Małopolskiego oraz inwestycja ta będzie zrealizowana w najbliższych latach pod warunkiem dynamicznego włączenia się w to przedsięwzięcie samorządu tuchowskiego. Ostatnim elementem spotkania było: rozdanie ankiet związanych z planami budowy obwodnicy, sporządzenie listy obecności oraz przeprowadzenie głosowania jawnego. Zgromadzeni na sali opowiedzieli się za budową obwodnicy Tuchowa, dwie osoby wstrzymały się od głosu.

O przychylności mieszkańców dla planów budowy obwodnicy świadczy fakt, że nikt nie protestował, panowała zgoda i jednomyślne poparcie inwestycji. Co więcej, mieszkańcy podkreślili, że – jeśli wicemarszałek województwa Stanisław Sorys nie wywiąże się ze swoich obietnic – utworzą komitet protestacyjny i będą walczyć o powstanie obwodnicy nawet poprzez blokadę dróg.