Michał Wojtkiewicz

Michał Wojtkiewicz

Prawdziwym wrogiem drapieżnego kapitalizmu,
a zarazem największym sprzymierzeńcem
człowieczeństwa, jest samowykształcona jednostka,
która jest oczytana, błyskotliwa, cierpliwa i ma oczy
szeroko otwarte.

 

Tuchów pamięta o swoich bohaterach

Imiona i nazwiska wszystkich osób z tuchowskiej gminy, które zginęły w czasie II wojny światowej podczas walki z niemieckim i sowieckim okupantem znalazły się na fasadzie odnowionego pomnika w centrum Tuchowa. Inicjatorem upamiętnienia w ten sposób bohaterów walczących o wolność Ojczyzny był Poseł Michał Wojtkiewicz.

Pomnik ofiar okupacji przy ul. Daszyńskiego w Tuchowie powstał w latach sześćdziesiątych minionego stulecia i upamiętniał tylko ofiary faszyzmu. Nie było na nim jednak symboli religijnych, a orzeł był bez korony. Po 1989 roku nastąpiły pewne korekty, a teraz – dzięki staraniom Posła Michała Wojtkiewicza – powstał nowy projekt i pomnik został odnowiony. Upamiętnia nie tylko osoby, które zginęły wskutek zbrodni dokonanych przez hitlerowców, ale również poległych na Kresach Wschodnich z rąk sowieckich okupantów czy też mordowanych w katowniach NKWD. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dało na remont pomnika oraz zagospodarowanie przyległego skweru 100 tys. zł, Zakłady Mechaniczne w Tarnowie 10 tys. zł, a gmina Tuchów wyłożyła 62 tys. zł.

Poseł Wojtkiewicz zainicjował również stworzenie pełnej listy osób z tuchowskiej gminy, które zginęły w czasie II wojny światowej w walce z Niemcami i Sowietami. Udało się ustalić imiona i nazwiska 160 osób – umieszczone zostały na fasadzie odnowionego pomnika. Powstała też publikacja z biogramami ofiar okupacji z gminy Tuchów, którą opracował Tomasz Wantuch.

Uroczystość odsłonięcia odnowionego pomnika, według projektu Ewy i Romana Fleszarów odbyła się 17 września – w 78 rocznicę napaści ZSRR na Polskę. W Kościele pw. św. Jakuba w Tuchowie odprawiona została msza św. w intencji ofiar i wolnej Ojczyzny. Następnie bardzo liczna grupa mieszkańców tuchowskiej gminy przemaszerowała pod pomnik przy ul. Daszyńskiego. Obecne były poczty sztandarowe, młodzież szkoła, kombatanci, rodziny ofiar niemieckiej i sowieckiej okupacji. Oprócz posła Michała Wojtkiewicza uroczystość swoją obecnością zaszczycił Senator RP Kazimierz Wiatr, obecni byli też Wicewojewoda Małopolski Józef Gawron, Wicestarosta Tarnowski Zbigniew Karciński i Prezes Zakładów Mechanicznych Henryk Łabędź.

Odnowiony pomnik poświęcił proboszcz tuchowskiej parafii ks. Alfons Górowski, a jego odsłonięcia dokonali Poseł Michał Wojtkiewicz, Wicewojewoda Józef Gawron, Burmistrz Tuchowa Adam Drogoś oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuchowie Ryszard Wrona.

Przed pomnikiem liczne delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów, odbył się apel poległych, były wystąpienia okolicznościowe, był program patriotyczny.

Warte odkreślenia, że lista osób z terenu gminy Tuchów, które w II wojnie światowej oddały życie za Ojczyznę nie jest jeszcze całkowicie zamknięta. Może być jeszcze uzupełniana, jeśli ktoś posiadał będzie wiarygodne informacje o ofiarach dwóch zbrodniczych systemów totalitarnych, dotąd jeszcze nieustalonych.