Michał Wojtkiewicz

Michał Wojtkiewicz

Prawdziwym wrogiem drapieżnego kapitalizmu,
a zarazem największym sprzymierzeńcem
człowieczeństwa, jest samowykształcona jednostka,
która jest oczytana, błyskotliwa, cierpliwa i ma oczy
szeroko otwarte.

 

Tuchów: 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości

Tak Tuchów uświetnia 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Składam podziękowania wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania tego pięknego przedsięwzięcia, a szczególnie Burmistrzowi Tuchowa, Dyrektorowi Domu Kultury w Tuchowie oraz artystom Ewie i Romanowi Fleszarom.