Michał Wojtkiewicz

Michał Wojtkiewicz

Prawdziwym wrogiem drapieżnego kapitalizmu,
a zarazem największym sprzymierzeńcem
człowieczeństwa, jest samowykształcona jednostka,
która jest oczytana, błyskotliwa, cierpliwa i ma oczy
szeroko otwarte.

 

Tarnów wreszcie widoczny na autostradzie A4

Na całym odcinku autostrady A4 Kraków – Rzeszów zmieniane są oznakowania kierunkowe poprzez dodanie nazwy Tarnów na znakach drogowych. To efekt wspólnych interwencji i zabiegów w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Posła na Sejm RP Michała Wojtkiewicza oraz Prezesa Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowie Zbigniewa Procia.

Przyjeżdżający do Tarnowa, ale również mieszkańcy miasta zgłaszali wiele uwag odnośnie oznakowania A4 na odcinku Kraków – Rzeszów. Na znakach wskazujących kierunek nie było Tarnowa. Były też nieczytelne oznakowania zjazdów do Tarnowa, gdyż np. na węźle wierzchosławickim znajdowała się tylko informacja, iż zjechać można na Wojnicz i Dąbrowę Tarnowską. Zdarzało się, że przyjeżdżający do naszego miasta przejeżdżali ze względu na złe oznakowanie zjazdy do Tarnowa i aby wjechać z powrotem do niego musieli nawracać dopiero na węźle Dębica.

Problem istniał od samego początku otwarcia autostrady. Niestety, lokalnym władzom miasta Tarnowa przez lata nie udało się spowodować potrzebnych zmian w oznakowaniu A4. Przeszkodą nie do pokonania było m.in. zarządzenie GDDKiA o miejscowościach kierunkowych na autostradowych tablicach informacyjnych.

Niedawno Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowie sprawą zainteresowała Posła Michała Wojtkiewicza. Parlamentarzysta doprowadził do spotkania z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Jerzym Szmitem oraz przedstawicielami GDDKiA.

W formie wizualnej przedstawione zostały propozycje zmian, które przez pana ministra Jerzego Szmita zostały przyjęte i przekazane do realizacji podległym mu jednostkom. Wkrótce GDDKiA oficjalnie poinformowała, że wniosek Izby Przemysłowo-Handlowej w sprawie „sposobu zmiany oznakowania kierunkowego na autostradzie A4 poprzez dodanie nazwy Tarnów na znakach drogowych, jako drugiej miejscowości kierunkowej oraz zmiany oznakowania zjazdów do Tarnowa” został skierowany do realizacji, a termin jego wykonania ustalono na koniec kwietnia 2017 roku. Zmienione zostało zarządzenie GDDKiA sprzed lat w taki sposób, aby do miejscowości kierunkowych można było dopisać Tarnów. Koszt całego przedsięwzięcia przekracza 500 tys. zł.

Zmieniają się tablice informacyjne o zjazdach, ale zmianie ulegają także nazwy węzłów drogowych w okolicy Tarnowa — z Tarnów Zachodni na Tarnów Mościce i z Tarnów Północ na Tarnów Centrum. W sposób korzystny dla Tarnowa zmianie ulega tablica informacyjna na Krakowskim Węźle Wielicka – do tej pory drogowskaz wskazywał na Tarnów skręt w prawo, na starą „czwórkę”, a ponieważ na wprost widniała już tylko nazwa Rzeszów, to nie każdy wiedział, iż nie trzeba skręcać i autostradą dojechać można także do Tarnowa.

Tarnów będzie mocno wizerunkowo wyeksponowany na całym odcinku autostrady, gdyż pojawiał się będzie przy nazwach Rzeszów i Kraków. W przedsięwzięcie zaangażowany jest zarówno krakowski, jak i rzeszowski oddział GDDKiA.