Michał Wojtkiewicz

Michał Wojtkiewicz

Prawdziwym wrogiem drapieżnego kapitalizmu,
a zarazem największym sprzymierzeńcem
człowieczeństwa, jest samowykształcona jednostka,
która jest oczytana, błyskotliwa, cierpliwa i ma oczy
szeroko otwarte.

 

Sprawy regionu w Sejmie

Poseł Michał Wojtkiewicz skierował do ministra infrastruktury i rozwoju zapytania poselskie w sprawie:

  • ekranów akustycznych na odcinku autostrady A4 między Tarnowem a Krakowem oraz Tarnowem a Dębicą,
  • remontu wiaduktów kolejowych w Tarnowie oraz budowy parkingu przy dworcu kolejowym w Tarnowie,
  • budowy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej.

Zapytanie poselskie w sprawie ekranów akustycznych

Trasa autostrady A4 z Tarnowa do Krakowa wynosi blisko 100 km i biegnie w dużej mierze poprzez słabo zamieszkane tereny. Jednak na prawie całym odcinku wykonane są ekrany akustyczne, mające za zadanie chronić przed hałasem, choć z opinii specjalistów wynika, że nie spełniają one dobrze swojej roli. Ekrany dźwiękochłonne budzą wiele kontrowersji wśród podróżnych którzy jadą wiele kilometrów w tunelu ekranów, jak i ludzi mieszkających w ciągu autostrady. Zastrzeżenia co do zrobionych ekranów istnieją także na trasie Tarnów – Dębica, na której jest ich już znacznie mniej, w porównaniu do linii Tarnów – Kraków, ale osoby mieszkające w pobliżu autostrady skarżą się, że ekrany nie redukują hałasu. Według ekspertów mogły zostać źle zaprojektowane lub wykonane.

W związku z powyższym bardzo proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  1. 1. Ile kosztowało wykonanie ekranów akustycznych na autostradzie A4 z Krakowa do Tarnowa oraz z Tarnowa do Dębicy?
  2. 2. Czy wykonano odpowiednie analizy dotyczące skuteczności akustycznej ekranów dźwiękochłonnych na odcinkach Tarnów – Kraków oraz Tarnów – Dębica?

Z poważaniem,

Poseł Michał Wojtkiewicz

Klub Parlamentarny PiS

Zapytanie poselskie w sprawie remontów kolejowych w Tarnowie

Od roku mieszkańcy Tarnowa i okolic zmagają się z remontami wiaduktów kolejowych położonych w rożnych częściach miasta. Kilka inwestycji prowadzonych jednocześnie powoduje poważne utrudnienia w komunikacji miejskiej. Prace prowadzone są wyjątkowo powolnie i mało efektywnie, miasto jest sparaliżowane. Na domiar tego Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe poinformowała o opóźnieniach w prowadzonych pracach. Zaistniała sytuacja to nie tylko komplikacja życia kierowców i podróżujących, ale także spore obciążenie finansowe dla miasta.

Drugą znacząca inwestycją w Tarnowie jest budowa dużego węzła przesiadkowego po południowej stronie dworca kolejowego. Czy wdrożenie systemu parkingów Park and Ride jest możliwe w 2015 roku? Końca prac nie widać, a tarnowski dworzec świeci pustkami.

Przedłużające się remonty kolejowe zniechęcają podróżnych i niszczą wizerunek samej kolei. Ludzie chcą podróżować, ale ta sytuacja ich zniechęca, dlatego wybierają prywatnych przewoźników autobusowych. Brak łączności oraz źle zorganizowane i zbyt długie remonty degradują PKP.

W związku z powyższym, proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1.      Kiedy zakończą się remonty wiaduktów w Tarnowie?

2.      Dlaczego doprowadzono do opóźnień w remontach wiaduktów?

3.      Kiedy zakończy się remont peronów oraz budowa parkingu przy dworcu w Tarnowie?

4.      Czy wdrożenie systemu parkingów Park and Ride jest możliwe w 2015 roku?

Z poważaniem,

Poseł Michał Wojtkiewicz

Klub Parlamentarny PiS

Zapytanie poselskie w sprawie budowy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej

Mieszkańcy Dąbrowy Tarnowskiej od lat oczekują obwodnicy. Obietnice budowy pojawiły się już w 1999 roku. Opracowanie dokumentacji zachodniej obwodnicy miasta rozpoczęto w 2006 roku, aż wreszcie w roku 2012 Wojewoda wydał pozwolenie na budowę. Czas biegnie nieubłagalnie i ważność tego projektu dobiega końca. Inwestycja ciągle czeka na wpisanie do Programu Budowy Dróg Krajowych.

Obwodnica jest zadaniem priorytetowym dla Powiśla, gdyż komunikacja w tym regionie stała się bardzo niebezpieczna. W związku z autostradą Tarnowa, ruch z północy na południe znacznie się wzmożył.

Jesienią ubiegłego roku minister pracy zapewnił władze miasta i powiatu, że budowa drogi jest jedną z najważniejszych inwestycji w kontrakcie regionalnym Małopolski z rządem.

W związku z powyższym, proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1.      Jakie są perspektywy dla budowy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej?

2.      Kiedy inwestycja zostanie wpisana do Programu Budowy Dróg Krajowych?

3.      Jaki jest okres realizacji dla budowy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej? Czy będą to lata 2015 – 2017?

Z poważaniem,

Poseł Michał Wojtkiewicz

Klub Parlamentarny PiS