Michał Wojtkiewicz

Michał Wojtkiewicz

Prawdziwym wrogiem drapieżnego kapitalizmu,
a zarazem największym sprzymierzeńcem
człowieczeństwa, jest samowykształcona jednostka,
która jest oczytana, błyskotliwa, cierpliwa i ma oczy
szeroko otwarte.

 

Słowa uznania dla OSP w Tuchowie

W dniu 14 lutego br. w Domu Strażaka w Tuchowie odbyło się walne zebranie sprawozdawcze jednostki. Wśród zaproszonych gości byli między innymi poseł Michał Wojtkiewicz, burmistrz Adam Drogoś, przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Wrona, kapelan strażaków ks. Tomasz Starzec oraz radni powiatowi i miejscy.

Na spotkaniu przedstawiono sprawozdanie z podjętych interwencji oraz zestawienie finansowe. Strażacy bardzo skrupulatnie, a zarazem zwięźle zdali sprawę ze swojej pracy. Przyznane pieniądze zostały dobrze wydane, a sama jednostka może poszczycić się prężną działalnością.

W ocenie posła Michała Wojtkiewicza Ochotnicza Straż Pożarna w Tuchowie jest jedną z najlepiej przodujących jednostek w regionie. Strażacy podejmują dużo interwencji, czas oczekiwania na przyjazd do zdarzenia mają krótki, prowadzą także akcje szkoleniowe.

Strażacy z Tuchowa zasługują na pochwałę i słowa uznania za ofiarną pracę. Serdeczne gratulacje!