Michał Wojtkiewicz

Michał Wojtkiewicz

Prawdziwym wrogiem drapieżnego kapitalizmu,
a zarazem największym sprzymierzeńcem
człowieczeństwa, jest samowykształcona jednostka,
która jest oczytana, błyskotliwa, cierpliwa i ma oczy
szeroko otwarte.

 

Razem Nam się udaje!

Prezydent Andrzej Duda dotrzymał słowa i skierował do Sejmu projekt ustawy przywracającej poprzedni wiek emerytalny czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Ja również słowa dotrzymam i zagłosuję za tą propozycją.

W czasie ostatniej kampanii deklarowałem, że zrobię wszystko, aby nastąpił szybki powrót do poprzedniego wieku emerytalnego. Deklarowałem też, że w Sejmie będę wspierał działania Naszego Prezydenta aby państwo polskie dbało o rodzinę i stwarzało jak najlepsze warunki do wychowania dzieci, ale również zapewniało godne życie seniorom.

Prezydent Andrzej Duda dotrzymał słowa i skierował do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Zasadniczą propozycją jest przywrócenie wieku emerytalnego obowiązującego w Polsce do końca 2012 roku. Ja także dotrzymam słowa i zagłosuje za tą propozycją.

Polacy mają prawo do zasłużonego odpoczynku po latach ciężkiej pracy. Nie można ich zmuszać, aby pracowali praktycznie aż do śmierci.