Michał Wojtkiewicz

Michał Wojtkiewicz

Prawdziwym wrogiem drapieżnego kapitalizmu,
a zarazem największym sprzymierzeńcem
człowieczeństwa, jest samowykształcona jednostka,
która jest oczytana, błyskotliwa, cierpliwa i ma oczy
szeroko otwarte.

 

Przez różowe okulary!

Po wyborach politykom Platformy Obywatelskiej nagle spadły z nosa różowe okulary. A obraz widziany przez te okulary w ostatnich latach był sprzedawany Polakom przez media głównego nurtu. Ci, którzy uwierzyli, nie mogą dojść do siebie, widząc jak jest naprawdę.

Sen został ostatecznie przerwany przez wybory parlamentarne. Rzeczywistość stała się brutalna. Sprawy, których PO nie dostrzegała przez osiem lat nagle stały się głównym problemem związanym z funkcjonowaniem państwa. Zapóźnienia i braki znalazły swoje odbicie w ilości poprawek do tegorocznego budżetu państwa (około 370), zgłoszonych przy pracach nad tym właśnie budżetem. Nad tymi poprawkami debatowaliśmy do późnych godzin nocnych przez dwa dni.

Najwięcej poprawek do budżetu dotyczyło przeznaczenia pieniędzy na budowę obwodnic. Politycy Platformy zapomnieli o tym, że przez osiem lat sprawowali rządy w kraju i w tym czasie wiele takich obwodnic mogło powstać.

Mogło…, gdyby nie rozrzutność i brak gospodarności, choćby przy budowie autostrad. Jak wynika z analiz ekonomicznych – rząd PO budował najdroższe autostrady na świecie. Rozrzutność i brak gospodarności, jak również afery, doprowadziły do zadłużenia największego w historii Polski. Dług publiczny wynosi obecnie prawie 1 bilion złotych i od 2007 roku wzrósł o 30 procent. W przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosi przeszło 25 tys. zł długu nie ukrytego, a ukrytego w granicach już 80 tys. złotych. Finansjera światowa nazywa to zjawisko „strzyżeniem owiec”. Greków już ostrzygli. Polacy byli następni w kolejce i tu pech – Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory. Stąd atak UE na obecny rząd, bo nie poddaje się dyktatowi finansjery. Walka trwa i zapewne czeka nas wiele niespodzianek.

A swoją drogą – pieniądze na obwodnicę Dąbrowy Tarnowskiej są zabezpieczone w budżecie. Wreszcie będzie budowana!