Michał Wojtkiewicz

Michał Wojtkiewicz

Prawdziwym wrogiem drapieżnego kapitalizmu,
a zarazem największym sprzymierzeńcem
człowieczeństwa, jest samowykształcona jednostka,
która jest oczytana, błyskotliwa, cierpliwa i ma oczy
szeroko otwarte.

 

Program „Rodzina 500 plus” – krótki informator

Zapraszam do zapoznania się z krótkim informatorem na temat nowego świadczenia wychowawczego.