Michał Wojtkiewicz

Michał Wojtkiewicz

Prawdziwym wrogiem drapieżnego kapitalizmu,
a zarazem największym sprzymierzeńcem
człowieczeństwa, jest samowykształcona jednostka,
która jest oczytana, błyskotliwa, cierpliwa i ma oczy
szeroko otwarte.

 

Premier w byłej posiadłości premiera

Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej, byłą posiadłość premiera II RP Ignacego Jana Paderewskiego zwiedził I Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Piotr Gliński. Przy okazji tej wizyty w imieniu państwa polskiego podpisał umowę na współprowadzenie z Powiatem Tarnowskim instytucji upowszechniającej twórczość wybitnego artysty i męża stanu.

To miejsce jest na tyle ważne, że warto podnieść tę rangę także poprzez prowadzenie przez instytucję centralną – mówił w Kąśnej Dolnej Pan Premier Piotr Gliński. – Ministerstwo będzie mogło odtąd w większym zakresie wspierać Centrum Paderewskiego, bo przejmuje współodpowiedzialność za tę placówkę. To nie tylko dodanie pewnej sumy do budżetu, ale otwarcie szans na przyszłość. Także łatwiejszy dostęp do środków europejskich.

Umowa o współprowadzeniu Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej pomiędzy Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, reprezentowanym przez I Wiceprezesa Rady Ministrów prof. dr hab. Piotra Glińskiego a Powiatem Tarnowskim, reprezentowanym przez Starostę Romana Łucarza została podpisana do 2019 roku, czyli na trzy lata.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazywać będzie Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej dotację podmiotową w wysokości 500 tys. zł rocznie, natomiast Powiat Tarnowski, dotację podmiotową w dotychczasowej wysokości 650 tys. zł rocznie. Poza wymienionymi dotacjami podmiotowymi, zarówno Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jak i Powiat Tarnowski, mogą przekazywać instytucji dodatkowe środki finansowe w formie dotacji celowych, zgodnie z obwiązującymi przepisami prawa i statutem Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego postanowiło docenić pracę Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej – instytucji kultury Powiatu Tarnowskiego na rzecz zachowania dziedzictwa narodowego, upowszechniania twórczości wybitnego artysty i męża stanu Ignacego Jana Paderewskiego oraz wkład instytucji na rzecz upowszechniania kultury muzycznej Ziemi Tarnowskiej.

Umowa pozwoli na pełne wykorzystanie potencjału artystycznego Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej oraz zapewni instytucji stabilny rozwój i zwiększenie możliwości twórczych – twierdzi Starosta Roman Łucarz. – Będziemy mogli wyjść z szerszą ofertą, także na zewnątrz, bo nie każdy ma możliwość przyjazdu do Kąśnej Dolnej. A chcemy, aby Kąśna Dolna przebiła się do świadomości nie tylko mieszkańców całego powiatu tarnowskiego, ale również województwa małopolskiego i całej Polski.

Poseł Michał Wojtkiewicz, który jako pierwszy starosta tarnowski przejmował Centrum Paderewskiego pod skrzydła powiatu mówił, że jest to wielki dzień dla tej instytucji, bo otwierają się przed nią zupełnie nowe perspektywy. Podkreślał też fakt, że pierwszy raz premier polskiego rządu przyjechał do byłej posiadłości jednego z pierwszych premierów Polski po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku.

Ten mecenat pozwoli, że Centrum Paderewskiego będzie mogło z dużą większym rozmachem przygotowywać wydarzenia koncertowe – zauważył Wicewojewoda Małopolski Józef Gawron.

W uroczystości podpisania umowy o współprowadzeniu Centrum Paderewskiego wzięło ponadto udział m.in. trzech innych posłów z tarnowskiego okręgu wyborczego – Anna Czech, Urszula Rusecka i Wiesław Krajewski.

– Otwieramy nowy rozdział, ale niezmiennym celem numer jeden pozostaje pamięć i popularyzacja naszego wielkiego patrona Ignacego Jana Paderewskiego — zapewnił Łukasz Gaj, dyrektor Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej.