Michał Wojtkiewicz

Michał Wojtkiewicz

Prawdziwym wrogiem drapieżnego kapitalizmu,
a zarazem największym sprzymierzeńcem
człowieczeństwa, jest samowykształcona jednostka,
która jest oczytana, błyskotliwa, cierpliwa i ma oczy
szeroko otwarte.

 

Prawo musi służyć Narodowi!

„Nad prawem jest dobro Narodu. Prawo, które nie służy narodowi, to jest bezprawie”. Te słowa wypowiedziane w Sejmie przez marszałka seniora Kornela Morawieckiego można podać jako najlepsze streszczenie uzasadnienia dla zmiany ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.

Prawo i Sprawiedliwość musiało szybko naprawić to, co Platforma Obywatelska zepsuła przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi. Bojąc się utraty władzy wybrała pięciu nowych członków TK wbrew konstytucji, ponieważ kadencja dwóch wybranych sędziów jeszcze się nie skończyła (upływa w grudniu). Było to złamanie zasady demokratycznego państwa i wydarzenie bez precedensu. Trochę ironizując: można być tylko wdzięcznym, że nie dokonano wyboru sędziów Trybunału na kilka lat do przodu, również za Sejm przyszłej kadencji.

Trzeba też wiedzieć, że obecny skład TK jest całkowicie zdominowany przez ludzi związanych z PO. Utrzymywanie tego stanu rzeczy groziłoby, że wiele rozwiązań proponowanych przez PiS i mających szeroką akceptację społeczną nigdy nie mogłoby być wprowadzone w życie, bo uznawane byłyby za sprzeczne z Konstytucją.

A Polacy oczekują Dobrej Zmiany. Oczekują poprawy warunków życia, sprawniejszego i sprawiedliwszego państwa. Nie ma chwili czasu do stracenia.