Michał Wojtkiewicz

Michał Wojtkiewicz

Prawdziwym wrogiem drapieżnego kapitalizmu,
a zarazem największym sprzymierzeńcem
człowieczeństwa, jest samowykształcona jednostka,
która jest oczytana, błyskotliwa, cierpliwa i ma oczy
szeroko otwarte.

 

Poseł z nagrodą św. Marcina

Poseł Michał Wojtkiewicz został laureatem pierwszej edycji nagrody świętego Marcina za wyjątkowe zasługi w dziedzinie promocji polskiego wina. Odebrał ją podczas V Krakowskiego Festiwalu Młodego Wina.

W tym roku nagrody św. Marcina za dokonania na rzecz popularyzacji polskiego wina i tradycji świętomarcińskich przyznano po raz pierwszy, a inicjatorem ich ustanowienia był Zarząd Winnicy Srebrna Góra. Podczas ceremonii wręczenia nagrody Michałowi Wojtkiewiczowi w Starej Zajezdni Kraków przewodniczący Kapituły Mikołaj Tyc podkreślił, że laureat docenia potencjał polskiego winiarstwa oraz wykazuje głębokie zrozumienie oraz wsparcie starań i ambicji polskich winiarzy w dążeniu do przyjęcia przyjaznych rozwiązań legislacyjnych.

Przypomnijmy, że poseł Wojtkiewicz sam prowadzi przydomową winnicę. Nie tylko wspiera w różnych ministerstwach wprowadzenie oczekiwanych przez winiarzy rozwiązań prawnych, ale także zorganizował w gmachu Sejmu RP ogólnopolską konferencję, w trakcie której polscy producenci wina mogli przedstawić swój dorobek oraz swoje postulaty rządowi RP.

Oprócz Michała Wojtkiewicza nagrody św. Marcina odebrali także redaktor Maciej Nowicki (za niestrudzone, wieloletnie wysiłki na rzecz budowy świadomości i popularyzacji polskiego wina wśród szerokich rzesz konsumentów na łamach mediów tradycyjnych i elektronicznych) oraz prezes i założyciel Slow Food Polska Jacek Szklarek (za wieloletnie, uwieńczone spektakularnymi sukcesami, prowadzone w najlepszym duchu Slow Food wysiłki na rzecz przywrócenia do łask polskich konsumentów gęsiny oraz młodego wina).

Tradycja picia młodego wina od 11 listopada do Świąt Bożego Narodzenia liczy wiele stuleci. Związana jest z postacią św. Marcina – przedstawionego w ikonografii jako rycerza na koniu, oddającego płaszcz żebrakowi – uważanego m.in. za patrona winiarzy oraz opiekuna ptaków, przede wszystkim gęsi.