Michał Wojtkiewicz

Michał Wojtkiewicz

Prawdziwym wrogiem drapieżnego kapitalizmu,
a zarazem największym sprzymierzeńcem
człowieczeństwa, jest samowykształcona jednostka,
która jest oczytana, błyskotliwa, cierpliwa i ma oczy
szeroko otwarte.

 

Popierają Andrzej Dudę

W siedzibie Klubu Inteligencji Katolickiej zaprezentowano Tarnowski Społeczny Komitet Poparcia Andrzeja Dudy na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Tworzy go wiele zacnych mieszkańców Ziemi Tarnowskiej.

Przewodniczącym Komitetu został Karol Krasnodębski, dwukrotnie internowany w stanie wojennym za działalność w „Solidarności”, a w wolnej Polsce poseł na Sejm z ramienia Komitetu Obywatelskiego. Zastępcą Przewodniczącego Komitetu została zaś Pani dr Maria Żychowska, harcerka i historyk, autorka książek poświęconych lokalnym dziejom harcerstwa i represjom komunistycznym w regionie tarnowskim. Ponadto w skład Komitetu weszło wiele innych zacnych mieszkańców Ziemi Tarnowskiej – dawnych działaczy NSZZ „Solidarność”, samorządowców, przedsiębiorców, lekarzy, pedagogów i artystów.

Te wybory zdecydują o przyszłym kształcie naszej Ojczyzny, zdecydują na lata o tym, czy jako Polska pozostaniemy krajem chrześcijańskiego kręgu kulturowego, państwem suwerennym i wolnym wewnętrznie czy też pogrążymy się w nihilizmie kulturowym i ekonomicznej zależności – mówił Karol Krasnodębski.

Przekonywano, że Andrzej Duda daje nadzieję na nowe przywództwo. – Naszą nadzieję opieramy na młodzieńczej energii Pana Andrzeja Dudy, na jego wielkiej wierze w możliwość naprawy Polski, na jego dotychczasowym szlachetnym życiu, na jego erudycji, kulturze i wykształceniu, na jego szacunku dla drugiego człowieka – stwierdziła dr Maria Żychowska.