Michał Wojtkiewicz

Michał Wojtkiewicz

Prawdziwym wrogiem drapieżnego kapitalizmu,
a zarazem największym sprzymierzeńcem
człowieczeństwa, jest samowykształcona jednostka,
która jest oczytana, błyskotliwa, cierpliwa i ma oczy
szeroko otwarte.

 

Odpowiedź na interpelację w sprawie pomocy dla domów pomocy społecznej.

Poseł Michał Wojtkiewicz w interpelacji skierowanej do Ministra Pracy i Polityki Społecznej, zwrócił się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące wsparcia domów pomocy społecznej. Z odpowiedzi Ministerstwa wynika, że polski rząd nie może (lub nie chce) pomóc, gdyż DPS-y są jednostkami samorządowymi albo prowadzonymi na zlecenie samorządów. Problem pozyskiwania żywności przez DPS według Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej jest łatwy do rozwiązania – wystarczy podnieść stawki pobytu mieszkańców. Oczywiście, najłatwiej pieniędzy szukać u najbiedniejszych, obecny rząd ma w tym ogromne doświadczenie.