Michał Wojtkiewicz

Michał Wojtkiewicz

Prawdziwym wrogiem drapieżnego kapitalizmu,
a zarazem największym sprzymierzeńcem
człowieczeństwa, jest samowykształcona jednostka,
która jest oczytana, błyskotliwa, cierpliwa i ma oczy
szeroko otwarte.

 

O taką Polskę walczyliśmy i jesteśmy z niej dumni

Obecnie Polska jest krajem w pełni demokratycznym, szanującym prawa człowieka. O taką Polskę walczyliśmy i jesteśmy z niej dumni – pod oświadczeniem tej treści podpisali się wszyscy uczestnicy tegorocznego spotkania opłatkowego osób internowanych i prześladowanych w latach 1981–1989 oraz środowiska tarnowskiej „Solidarności”.

Spotkanie opłatkowe odbyło się w Starostwie Powiatowym w Tarnowie. Uczestniczył w nim m.in. etatowy członek Zarządu Powiatu Tarnowskiego oraz szef powiatowej struktury PiS Jacek Hudyma.

Więzieni i internowani przez reżim komunistyczny z całego dawnego woj. tarnowskiego za dopominanie się o wolną, demokratyczną i w pełni niepodległą Polskę, dotąd często poniżani i lekceważeni, wyrazili oburzenie insynuacjami, pomówieniami i oskarżeniami części wysokich komisarzy Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, jakoby w Polsce były łamane prawa człowieka i prawa demokracji.

W przyjętym oświadczeniu napisali, że Polska jest krajem w pełni demokratycznym, szanującym prawa człowieka. „O taką Polskę walczyliśmy i jesteśmy z niej dumni. Rząd i parlament realizują to, o co walczyliśmy ponad 30 lat temu” – uznali zgodnie.

Swoje stanowisko prześlą do przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Martina Schulza i przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska.