Michał Wojtkiewicz

Michał Wojtkiewicz

Prawdziwym wrogiem drapieżnego kapitalizmu,
a zarazem największym sprzymierzeńcem
człowieczeństwa, jest samowykształcona jednostka,
która jest oczytana, błyskotliwa, cierpliwa i ma oczy
szeroko otwarte.

 

Nowy „stary” DWD w Jodłówce Tuchowskiej

Poseł Michał Wojtkiewicz uczestniczył w uroczystości zakończenia trwającej przez kilka lat rozbudowy i modernizacji Domu Wczasów Dziecięcych w Jodłówce Tuchowskiej. W sumie tarnowskie Starostwo Powiatowe zainwestowało w obiekt przeszło 4 mln zł. Najważniejsze prace modernizacyjne dotyczyły m.in: budowy kotłowni gazowej, instalacji kolektorów słonecznych wraz z budową instalacji c.o. oraz wodociągowej, termomodernizacji budynków mieszkalnych i zaplecza kuchennego, budowy nowego budynku dydaktyczno-mieszkalnego wraz z jego pełnym wyposażeniem z 12 pokojami sypialnymi na 36 osób, 3 salami dydaktycznymi i biblioteką, budowy placu zabaw wraz z wyposażeniem oraz modernizacji budynku w Kołkówce wraz z pełnym wyposażeniem.
– Ośrodek po modernizacji uzyskuje nowy blask i dzięki gruntownej modernizacji i rozbudowie będzie lepiej spełniał swoje zadania. Pragnę podkreślić, iż placówka ta ma również dla powiatu wymiar promocyjny, bowiem przebywają tutaj dzieci i młodzież z całej Polski. Wiem, że później wracają, często już jako osoby dorosłe, bardzo pozytywnie wspominając swój okres pobytu na turnusach, organizowanych przez DWD – mówił wicestarosta Mirosław Banach.
Symboliczną wstęgę jako pierwszy przeciął poseł Michał Wojtkiewicz, który jeszcze jako starosta tarnowski podjął pierwsze działania, by ta placówka wyglądała tak okazale, jak obecnie. Życzył kierownictwu DWD, by ośrodek zawsze tętnił życiem, by było w nim pełno dzieci.
Poświęcenia zmodernizowanego DWD dokonał ks. Józef Jaworski, proboszcz Parafii w Jodłówce Tuchowskiej. Po zakończeniu części oficjalnej zaproszeni goście wysłuchali krótkiego koncertu młodzieżowego trio smyczkowego z Tarnowa oraz mieli możliwość zwiedzić ośrodek, jak również obejrzeć wystawy przygotowane przez wychowanków i pracowników DWD.