Michał Wojtkiewicz

Michał Wojtkiewicz

Prawdziwym wrogiem drapieżnego kapitalizmu,
a zarazem największym sprzymierzeńcem
człowieczeństwa, jest samowykształcona jednostka,
która jest oczytana, błyskotliwa, cierpliwa i ma oczy
szeroko otwarte.

 

Naprawianie tego, co zostało zepsute

Prawo i Sprawiedliwość kontynuuje naprawianie tego, co za czasów rządów PO i PSL zostało zepsute. W dniu 2 lutego br. w Zakliczynie ponownie otwarto i poświęcono posterunek policji, zlikwidowany przeszło dwa lata temu.

Mieszkańcy niemal na każdym zebraniu poruszali temat ponownego otwarcia posterunku policji, bo dostęp do policjantów był bardzo ograniczony – tłumaczy burmistrz Dawid Chrobak powód starań o odtworzenie posterunku. – Ludzie z naszej gminy wiele spraw musieli załatwiać w oddalonym o ponad 15 kilometrów Wojniczu. Wiele drobnych interwencji nie zostało po prostu zgłoszonych ze względu na dotychczasową odległość od posterunku.

Na uroczystość przywrócenia posterunku policji do Zakliczyna przyjechało wielu znamienitych gości – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak, Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk, Wojewoda Małopolski Józef Pilch, Poseł Michał Wojtkiewicz, ale też wielu przedstawicieli służb mundurowych i samorządowców z Etatowym Członkiem Zarządu Powiatu Tarnowskiego Jackiem Hudymą. Aktu poświęcenia posterunku dokonał diecezjalny kapelan i duszpasterz policji ks. dr hab. Stanisław Sojka.

W przyszłości zakliczyński posterunek ma zostać przeniesiony do budynku przy Rynku, gdzie obecnie mieści się Szkoła Podstawowa. Stanie się to wtedy, gdy wybudowany zostanie now

y obiekt oświatowy przy ul. Malczewskiego.