Michał Wojtkiewicz

Michał Wojtkiewicz

Prawdziwym wrogiem drapieżnego kapitalizmu,
a zarazem największym sprzymierzeńcem
człowieczeństwa, jest samowykształcona jednostka,
która jest oczytana, błyskotliwa, cierpliwa i ma oczy
szeroko otwarte.

 

Młodzi dla Wolności!

11 kwietnia w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zakliczynie odbyło się podsumowanie konkursu Młodzi dla Wolności, ogłoszonego w związku z 25 rocznicą Wyborów Czerwcowych.  Uczniowie z Zakliczyna przygotowali wystawę tematyczną  pt. Dwa światy. Jednym z nich był PRL — czas komunizmu, natomiast drugim czas Solidarności – „Droga do Wolności”. Uczniowie przeprowadzili także wywiady z osobami związanymi z Solidarnością Ziemi Zakliczyńskiej oraz z Burmistrzem Miasta i Gminy Zakliczyn J. Soską, w celu uzyskania informacji na temat powstania NSZZ Solidarność.

W projekcie przedstawiono sylwetki działaczy antykomunistycznych z okresu PRL: Stanisława Chrobaka – jednego z założycieli NSZZ RI Solidarność, Senatora RP I Kadencji, niekomunistycznego Wójta Gminy Zakliczyn oraz Władysława Żabińskiego – Posła na Sejm RP, Honorowego Obywatela Gminy Zakliczyn.  Finalnym etapem projektu było spotkanie, na które zostali zaproszeni: Poseł Michał Wojtkiewicz, Pan Władysław Żabiński, Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Pan Jerzy Soska oraz Pan Dawid Chrobak, Radny Powiatu Tarnowskiego – syn Pana Stanisława Chrobaka. Po krótkich wystąpieniach zaproszonych gości, uczniowie skierowali  pytania do przybyłych osób. Pytania dotyczyły zarówno czasu przemian demokratycznych z 1989 r., jak również obecnej kondycji naszej Ojczyzny.

Warto zaznaczyć, iż w projekcie Młodzi dla Wolności wzięło udział kilkunastu uczniów ZSPiG w Zakliczynie. Celem projektu było poszerzenie wiedzy uczniów o wyborach  z 4 czerwca 1989 r. oraz o ostatnim dwudziestopięcioleciu wolności. Ważne, aby młodzi ludzie, w których rękach leży przyszłość naszej Ojczyzny, pamiętali o historii Polski i budowali silną, niepodległą Rzeczpospolitą.

Wszystkim zaangażowanym serdecznie dziękujemy za udział w projekcie. Szczególne słowa podziękowania pragniemy skierować do Dyrektora ZSPiG w Zakliczynie Pana Józefa Gwiżdża oraz Pani Ireny Kusion – opiekunki przedsięwzięcia.