Michał Wojtkiewicz

Michał Wojtkiewicz

Prawdziwym wrogiem drapieżnego kapitalizmu,
a zarazem największym sprzymierzeńcem
człowieczeństwa, jest samowykształcona jednostka,
która jest oczytana, błyskotliwa, cierpliwa i ma oczy
szeroko otwarte.

 

Kaczyński i Duda w Wierzchosławicach

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński oraz kandydat zjednoczonej prawicy na prezydenta Polski Andrzej Duda odwiedzą 18 stycznia Wierzchosławice. Wezmą udział w obchodach 141 rocznicy urodzin Wincentego Witosa, których organizatorem jest rolnicza „Solidarność”.

Przed rokiem rolnicy z całej Polski pierwszy raz spotkali się w Wierzchosławicach, by w dniu urodzin oddać hołd swemu wybitnemu przywódcy. Mszę św. w miejscowym kościele parafialnym odprawił wówczas Biskup Ordynariusz Andrzej Jeż, który w homilii powiedział, że dorobek intelektualny oraz umiejętność poruszania się w skomplikowanym świecie polityki lokują Witosa wśród najwybitniejszych przedstawicieli myśli politycznej.

A podczas konferencji naukowej, która odbyła się po nabożeństwie w Centrum Kultury Wsi Polskiej, Biskup Andrzej Jeż wezwał rolników do budowania w środowisku rolniczym silnych struktur, bo obecnie rolnicy indywidualni są bardzo rozproszeni. Było też wiele innych ciekawych wystąpień: polityków, księży, historyków…

Bardzo dobrze przyjęto np. przemówienie Jarosława Kaczyńskiego, by zaprzestać podziału na tych, którzy mieszkają w miastach i na wsi, bo jesteśmy jedną rodziną, jednym narodem, dumnym ze swej historii.

W niedzielę, 18 stycznia znów w „witosowym sanktuarium”, jak powszechnie nazywane są Wierzchosławice, zjawić się mają przedstawiciele różnych środowisk związanych z polską wsią i rolnictwem.

O godz. 11 uroczystą Mszę Św. w intencji Ojczyzny i polskich rolników koncelebrował będzie Ks. Biskup Stanisław Salaterski wraz z diecezjalnymi duszpasterzami rolników. Następnie (około godz. 12.30) uczestnicy uroczystości przejdą pod grób W. Witosa, gdzie złożą wiązanki kwiatów.

Ogólnodostępna konferencja w Centrum Kultury Wsi Polskiej rozpocznie się o godzinie 13. Zaplanowane są wystąpienia Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego oraz kandydata zjednoczonej prawicy na prezydenta Polski Andrzeja Dudy, który przedstawi swoją ofertę dla rolników i polskiej wsi.

Będzie można także wysłuchać wystąpień liderów rolniczej Solidarności – Wojciecha Włodarczyka i senatora Jerzego Chróścikowskiego, byłego ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela oraz posła Parlamentu Europejskiego Janusza Wojciechowskiego. Po nich każdy chętny będzie mógł wyrazić swoje opinie i spostrzeżenia w otwartej dyskusji – informuje Wiceprezes Zarządu Okręgowego PiS w Tarnowie, poseł Michał Wojtkiewicz, który jest jednym z organizatorów tej uroczystości. – Niewykluczone, że Andrzej Duda weźmie w tym dniu również udział w organizowanym w Starostwie Powiatowym spotkaniu opłatkowym osób represjonowanych w stanie wojennych i walczących na Ziemi Tarnowskiej z reżimem komunistycznym.

Honorowy patronat nad wydarzeniem – podobnie jak rok temu – objął Biskup Tarnowski Jego Ekscelencja Andrzej Jeż.