Michał Wojtkiewicz

Michał Wojtkiewicz

Prawdziwym wrogiem drapieżnego kapitalizmu,
a zarazem największym sprzymierzeńcem
człowieczeństwa, jest samowykształcona jednostka,
która jest oczytana, błyskotliwa, cierpliwa i ma oczy
szeroko otwarte.

 

Gratuluję i życzę sukcesów

Serdecznie gratuluję nowemu prezydentowi Tarnowa, nowym burmistrzom i wójtom, którzy z woli Wyborców będą sprawować zaszczytne funkcje w kadencji samorządu 2014 -2018. Gratuluję też wszystkim dotychczasowym burmistrzom i wójtom, którzy obdarzeni zostali przez mieszkańców zaufaniem i rządzić będą w swych gminach przez kolejną kadencję.
Pragnę złożyć serdeczne gratulacje wszystkim radnym wybranym do różnych szczebli samorządu. Życzę wielu sukcesów w pracy na rzecz społeczności lokalnych i samych trafnych decyzji.
Jako parlamentarzysta zapewniam o swojej gotowości do pomocy i współpracy ze wszystkimi, którym na sercu leży rozwój i dobro naszego regionu.

Poseł na Sejm RP
Michał Wojtkiewicz