Michał Wojtkiewicz

Michał Wojtkiewicz

Prawdziwym wrogiem drapieżnego kapitalizmu,
a zarazem największym sprzymierzeńcem
człowieczeństwa, jest samowykształcona jednostka,
która jest oczytana, błyskotliwa, cierpliwa i ma oczy
szeroko otwarte.

 

Duże kontrakty gwarantują pewną przyszłość i przewidywalną produkcję do 2024 roku

„Mechaniczne” w dwudziestce najlepszych firm w kraju

Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A. umacniają swoją wiodącą pozycję w polskim sektorze przemysłu obronnego. W prestiżowym rankingu dziennika Rzeczpospolita zajęły 18 miejsce w Polsce wśród rentowych, wiarygodnych i stabilnych finansowo firm. Podpisały też kolejne duże kontrakty, które gwarantują pewną przyszłość i przewidywalną produkcję do 2024 roku.

W ubiegłym roku ZMT potwierdziły, że są czołową, perspektywiczną firmą w regionie, wykonującą olbrzymi cywilizacyjny skok. Podpisane długofalowe kontrakty, w tym eksportowe na armaty, zapewniają bezpieczeństwo, ale też możliwość optymalizacji na wielu polach – w procesach produkcyjnych, logistycznych oraz zakupach. Cały czas „Mechaniczne” otrzymują mnóstwo zapytań ofertowych. Są firmą innowacyjną, wyróżnianą i nagradzaną. To wszystko sprawia, że tarnowski zakład zbrojeniowy wzbudza zainteresowanie.

Olbrzymim sukcesem jest umieszczenie ZMT w dwudziestce najlepszych w kraju na rynku pracy, najwyżej ze wszystkich spółek wchodzących w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Ranking został opracowany na podstawie twardych wskaźników ekonomicznych. Setkę najlepszych pracodawców wybrano spośród 450 firm, które zatrudniają przynajmniej 200 osób i wykazują przychody ze sprzedaży powyżej 70 mln zł. Musiały one w latach 2016 i 2017 wypracować zysk netto i wykazać dodatnie kapitały. Wzięto pod uwagę pięć wskaźników, w tym dynamikę i wzrost zatrudnienia oraz dynamikę średniej płacy.

Prezes ZMT Henryk Łabędź podkreśla, że nie byłoby tych sukcesów bez poświęcenia i zaangażowania pracowników, ale także Posła na Sejm RP Michała Wojtkiewicza, który pracuje w Komisji Obrony Narodowej.

Pan Poseł Michał Wojtkiewicz interesuje się tym wszystkim, co u nas się dzieje, służy swoim doświadczeniem i podpowiada w jakim mamy iść kierunku, a także wspiera nasze starania o kontrakty na dostawę sprzętu dla Sił Zbrojnych RP – zauważa.

Przykładem jest podpisana niedawno umowa na wyprodukowanie przez Zakłady Mechaniczne 780 sztuk lekkich moździerzy piechoty LMP-2017. Przeznaczone będą dla Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Wojsk Lądowych. Kontrakt opiewa na kwotę ponad 31 mln zł.

Ten kontrakt to kolejny impuls dla rozwoju tarnowskiej spółki zbrojeniowej, która odgrywa coraz większą rolę w lokalnej gospodarce – stwierdza Michał Wojtkiewicz. – Trzeba podkreślić, że produkty z Tarnowa są bardzo dobre, prowadzone tutaj prace badawcze są na naprawdę wysokim poziomie, ale też to, że nie byłoby takich efektów bez ministra Antoniego Macierewicza, który był szefem MON w 2016 i 2017 roku. To jego polityka, stawiania na polski przemysł zbrojeniowy stworzyła szansę dla Zakładów Mechanicznych, by wyrosły nie tylko na lokalnego lidera, ale także wśród spółek Grupy Kapitałowej PGZ.

Na ten rok ZMT postawiły sobie ambitne zadanie przekroczenia kolejnej magicznej granicy – sprzedaży na poziomie przeszło 200 mln zł.

Jednocześnie Centrum Badawczo Rozwojowe realizuje kolejne projekty rozwojowe i wdrożeniowe, które dofinansowywane są przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Dotyczą m.in. automatycznych systemów uzbrojenia dla okrętów, uzbrojenia śmigłowców bojowych i wsparcia pola walki, ale także eliminacji latających dronów czy łazików z uzbrojeniem do zadań rozpoznawczych lub bojowych.

Tarnowscy konstruktorzy pracują również nad interaktywnym centrum doskonalenia kompetencji zawodowych funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz nad opracowaniem nowoczesnego materiału konstrukcyjnego na bazie żelaza oraz miedzi przystosowanego do wytwarzania wyrobów metodą przyrostową i wydruku 3D.


Poseł na Sejm RP Michał Wojtkiewicz z opracowanym w Tarnowie moździerzem LMP-2017. Wraz z nim od lewej: Dyrektor Centrum Badawczo Rozwojowego Tadeusz Świętek, Główny Specjalista ds. Uzbrojenia Artyleryjskiego Adam Henczel, Prezes ZMT Henryk Łabędź oraz Członek Zarządu Robert Pacana