Michał Wojtkiewicz

Michał Wojtkiewicz

Prawdziwym wrogiem drapieżnego kapitalizmu,
a zarazem największym sprzymierzeńcem
człowieczeństwa, jest samowykształcona jednostka,
która jest oczytana, błyskotliwa, cierpliwa i ma oczy
szeroko otwarte.

 

DAMY RADĘ

Poseł Michał Wojtkiewicz zaprezentował w tarnowskim biurze PiS najnowsze banery z kandydatką na premiera Beatą Szydło i nowym hasłem kampanii wyborczej „Damy radę”.

Poseł Michał Wojtkiewicz przypomniał słowa wypowiedziane przez Beatę Szydło podczas prezentacji tego hasła, że „damy radę podejmować najważniejsze wyzwania, zwykłe, codzienne sprawy, które są ważne dla ludzi”.

Według Michała Wojtkiewicza czas najwyższy zacząć naprawę i skończyć z mówieniem, że „nie da się”. Słowa: nie da się, nie można, powinny zniknąć z języka polskiej polityki. PiS mówi: damy radę i zachęca wszystkich, by włączyli się w tę akcję.

Banery z nowym hasłem kampanijnym zostały już rozwieszone w Tarnowie. Będą też rozwieszane we wszystkich powiatach tworzących tarnowski okręg wyborczy.