Michał Wojtkiewicz

Michał Wojtkiewicz

Prawdziwym wrogiem drapieżnego kapitalizmu,
a zarazem największym sprzymierzeńcem
człowieczeństwa, jest samowykształcona jednostka,
która jest oczytana, błyskotliwa, cierpliwa i ma oczy
szeroko otwarte.

 

Czy w Tuchowie będzie obwodnica?

W dniu 28 stycznia 2015 roku w Tuchowie odbyło się spotkanie, które zostało zainicjowane przez wicemarszałka województwa małopolskiego jako kontynuacja wcześniejszego spotkania w Urzędzie Wojewódzkim w Tarnowie dnia 23 stycznia 2015 roku, w którym uczestniczyli wicemarszałek Stanisław Sorys, burmistrz Tuchowa Adam Drogoś, poseł Michał Wojtkiewicz, Wojciech Skruch radny sejmiku wojewódzkiego.

Na spotkaniu Pan Stanisław Sorys zapewnił, że zadanie dotyczące budowy obwodnicy dla miasta Tuchowa zostanie włączone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Małopolskiego oraz inwestycja ta będzie zrealizowana w najbliższych latach pod warunkiem dynamicznego włączenia się w to przedsięwzięcie samorządu tuchowskiego.