Michał Wojtkiewicz

Michał Wojtkiewicz

Prawdziwym wrogiem drapieżnego kapitalizmu,
a zarazem największym sprzymierzeńcem
człowieczeństwa, jest samowykształcona jednostka,
która jest oczytana, błyskotliwa, cierpliwa i ma oczy
szeroko otwarte.

 

Czy to początek wojny islamu w Europie?

Zamach w Paryżu to są skutki lewackiej polityki zwalczania chrześcijaństwa i pozbawiania Europy jej tożsamości. Zamiast religii i kultury — dekadencja i nihilizm, zamiast wartości — bezideowa papka „poprawności politycznej”, degradacja i ośmieszanie takich pojęć, jak „cnota”, „wiara”, „porządek”. Czy wyśmiewać i drwić można z każdej religii w imię wolności słowa?
Ale nie jest to wytłumaczalnym powodem by mordować w imię tożsamości jakiejkolwiek religii i wyznania. To był akt barbarzyństwa!!!