Michał Wojtkiewicz

Michał Wojtkiewicz

Prawdziwym wrogiem drapieżnego kapitalizmu,
a zarazem największym sprzymierzeńcem
człowieczeństwa, jest samowykształcona jednostka,
która jest oczytana, błyskotliwa, cierpliwa i ma oczy
szeroko otwarte.

 

Ciągle brak kompletnych wyników wyborów na portalu PKW

Poseł Michał Wojtkiewicz w piśmie do Państwowej Komisji Wyborczej złożył zapytanie dotyczące publikacji na portalu PKW kompletnych wyników wyborów samorządowych z listopada 2014 roku. Zgodnie z odpowiedzią PKW opóźnieniom winne jest ręczne sporządzanie protokołów przez komisje, co z kolei było wynikiem niesprawności systemu informatycznego. PKW poleciła, aby do końca stycznia 2015 roku wszystkie wyniki zostały uzupełnione, co umożliwiłoby ich prezentację na stronie internetowej. Jednak do dnia dzisiejszego nie ma ostatecznych wyników. Cała sytuacja pokazuje nieudolność Państwowej Komisji Wyborczej oraz rządu, którzy są odpowiedzialni za wszelkie zaniedbania i uchybienia podczas ostatnich wyborów. Nie dopuśćmy do podobnej sytuacji podczas zbliżających się wyborów prezydenckich i parlamentarnych.