Michał Wojtkiewicz

Michał Wojtkiewicz

Prawdziwym wrogiem drapieżnego kapitalizmu,
a zarazem największym sprzymierzeńcem
człowieczeństwa, jest samowykształcona jednostka,
która jest oczytana, błyskotliwa, cierpliwa i ma oczy
szeroko otwarte.

 

Burmistrz nie chce basenu, ale miliony i tak trafią do Tuchowa

Burmistrz Tuchowa zrezygnował z budowy wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Tarnowie centrum sportowo-rehabilitacyjnego, jednak władze powiatu i tak zrekompensują Tuchowowi sprzedaż tamtejszego szpitala. Powstanie w Tuchowie Centrum Kształcenia Praktycznego dla całego powiatu tarnowskiego, w które zainwestowane zostanie co najmniej 8 mln zł.

Najpierw podpisany został list intencyjny, a w styczniu 2014 roku zawarte zostało porozumienie o wspólnej realizacji przez Gminę Tuchów i Powiat Tarnowski zadania pn. Budowa centrum sportowo-rehabilitacyjnego w Tuchowie. Miał powstać basen poszerzony o sale i urządzenia służące do rehabilitacji. Miała to być częściowa rekompensata dla Tuchowa za sprzedaż szpitala przez poprzedniego starostę.

Starosta Roman Łucarz uznał za słuszne postulaty posła Michała Wojtkiewicza i znacznej części mieszkańców, że Tuchowowi należy się coś w zamian za szpital, który był własnością powiatu. Choć warto wiedzieć, że pieniędzy ze sprzedaży starostwo już nie ma, bo połowa kwoty za tę transakcję czyli 3 mln zł, którą wpłaciła prywatna spółka, została od razu wykorzystana przez poprzedniego starostę i poszła na bieżące płatności, a pozostałe pięć rat to w zasadzie taka sama suma, jaką dawniej dzierżawiąca obiekty spółka wpłacała właśnie z tytułu dzierżawy.

Pierwszym krokiem w kierunku budowy centrum sportowo-rehabilitacyjnego w Tuchowie było sporządzenie studium wykonalności. Sfinansowały go po połowie gmina i powiat. Starostwo gotowe było podejmować dalsze działania w celu realizacji tej inwestycji, ale niedawno dotarło pismo od burmistrza Tuchowa Adama Drogosia, w którym informuje, że „w oparciu o przedstawione w studium wnioski z przeprowadzonych analiz gmina Tuchów nie podejmuje się w chwili obecnej realizacji przedsięwzięcia budowy centrum sportowo-rehabilitacyjnego w Tuchowie”.

Nie mamy wyjścia, musimy na razie zawiesić działania w celu budowy tuchowskiego centrum sportowo-rehabilitacyjnego, bo gmina Tuchów była liderem tego projektu. Samorząd Tuchowa miał też wskazać lokalizację i dać działkę pod basen – stwierdza starosta Roman Łucarz. – Mamy jednak dla Tuchowa kolejną propozycję. Przy tamtejszym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych powstanie Centrum Kształcenia Praktycznego dla całego powiatu tarnowskiego.

W Centrum Kształcenia Praktycznego zainwestowane zostanie co najmniej 8 mln zł czyli znacznie więcej niż starostwo wzięło za szpitalne obiekty. Za te pieniądze wykonana zostanie termomodernizacja szkolnego budynku, jak również szkolnych warsztatów. Dobudowane zostaną nowe pracownie i wyposażone w specjalistyczny sprzęt. Egzaminy będą tam zdawać nie tylko uczniowie powiatowych szkół różnych specjalizacji, ale również dorośli, którzy będą tam mogli zdobyć różne uprawnienia. Centrum ściśle współpracować będzie z pracodawcami.

W tej chwili przygotowywany jest wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie o unijną dotację, a pomysł bardzo się spodobał wicemarszałkowi Stanisławowi Sorysowi – informuje Edmund Juśko, dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Tarnowie.

Warto dodać, że za tym, aby Centrum Kształcenia Praktycznego zlokalizowane zostało w Tuchowie, a nie w innym miejscu w powiecie, bardzo mocno optował Bogdan Płachno, radny powiatowy z gminy Tuchów. Jego zdaniem Tuchów jest nieformalną stolicą Pogórza i trzeba odbudować jego potęgę.

Przyczynić się do tego mogą instytucje o ponadregionalnym charakterze – mówi Bogdan Płachno. – Centrum Kształcenia Praktycznego to jednak nie tylko prestiż dla Tuchowa, ale i pewne miejsca pracy.

B. Płachno dziwi się, że samorząd Tuchowa nie chce basenu. Przecież wykazany w studium wykonalności koszt budowy obiektu (około 6,8 mln zł) nie jest tak duży, by gmina wspólnie z powiatem nie mogła go udźwignąć, nawet bez dotacji zewnętrznej. A badania ankietowe przeprowadzone w ramach studium wykazały, że ze społecznego punktu widzenia budowa centrum sportowo-rehabilitacyjnego jest korzystna. – Tematu nie odpuszczam – zapewnia. – Będę chciał zorganizować wyjazd radnych z Tuchowa do Jadownik Mokrych, gdzie funkcjonuje basen z usługami rehabilitacyjnymi czy do Woli Rzędzińskiej. O wiele mniejsze miejscowości radzą sobie z utrzymaniem takiego obiektu, to dlaczego gmina Tuchów miałaby sobie nie poradzić?

„Miasto i Ludzie”, nr 18 (115) 8 maja 2015.