Michał Wojtkiewicz

Michał Wojtkiewicz

Prawdziwym wrogiem drapieżnego kapitalizmu,
a zarazem największym sprzymierzeńcem
człowieczeństwa, jest samowykształcona jednostka,
która jest oczytana, błyskotliwa, cierpliwa i ma oczy
szeroko otwarte.

 

Andrzej Duda za rolnikami

Posłowie Michał Wojtkiewicz i Edward Czesak zaprezentowali na konferencji prasowej w Tarnowie list do mieszkańców wsi, który wystosował kandydat na Prezydenta RP Andrzej Duda. Zapewnia w nim, że jako prezydent uczyni wszystko co w jego mocy, aby sytuacja gospodarcza polskich rolników uległa poprawie.

Zwracam się do Was, mając w pamięci wielki wkład polskiej wsi w rozwój Polski, a także świadomy współczesnego znaczenia wsi i rolnictwa w narodowej gospodarce i kulturzenapisał Andrzej Duda. — Jako kandydat na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej przyrzekam, że jako przyszły prezydent będę przywiązywał najwyższą wagę do spraw wsi i troski o jej mieszkańców. Przyrzeczenie to składam mając w sercu również wdzięczność za poparcie udzielone mi w I turze wyborów. Dziękuję za głosy polskiej wsi i polskich rolników, dzięki którym uzyskałem w środowisku wiejskim poparcie zdecydowanie najwyższe spośród wszystkich kandydatów. Jest to dla mnie wielkie zobowiązanie.

Kandydat na Prezydenta RP trzy sprawy dla polskiej wsi uważa za szczególnie ważne. Po pierwsze – ochrona polskiej ziemi przed wykupem przez cudzoziemców i kapitał spekulacyjny. Po drugie – wyrównanie dopłat bezpośrednich dla polskich rolników. A po trzecie – ochrona rolników przed nadużyciami i oszustwami ze strony wielkich sieci i pośredników handlowych.

To jest wielka niesprawiedliwość, że mimo wzrostu produkcji i eksportu rolnego w ciągu ostatnich 3 lat o 20 procent, dochody rolników w tym samym czasie spadły o 11 procent. Polska wieś biednieje, wiele gospodarstw zagrożonych jest upadkiem – stwierdza Andrzej Duda. – Jako prezydent uczynię wszystko co w mojej mocy, aby sytuacja gospodarcza polskich rolników uległa poprawie. Przede wszystkim będę wywierał stały nacisk na instytucje państwowe, żeby chroniły rolników przed oszustwami i nadużyciami.

Dziwne, że Pan prezydent Komorowski na kilka dni przed wyborami udaje gwałtowne zainteresowanie wsią, którą dotychczas znał chyba tylko z polowań na chłopskich polach. Prezydent Komorowski, który ma władzę prezydencką od 5 lat, parlamentarną i rządową od 8 lat, nie zrobił nic, absolutnie nic dla ochrony polskiej ziemi, dla wyrównania dopłat rolniczych, ani dla ochrony rolników przed nadużyciami pośredników.

Polska wieś przez pięć lat nie miała prezydenta, który by dbał o jej sprawiedliwe traktowanie, który by jej bronił. Tej oceny nie może zmienić udawana troska, prezentowana tuż przed wyborami.

Parlamentarzyści z okręgu tarnowskiego podziękowali wszystkim, którzy w I turze wyborów prezydenckich zagłosowali na Andrzeja Dudę. Poprosili o jak najliczniejszy udział w drugiej turze i ponowne opowiedzenie się za Dobrą Zmianą.