Michał Wojtkiewicz

Michał Wojtkiewicz

Prawdziwym wrogiem drapieżnego kapitalizmu,
a zarazem największym sprzymierzeńcem
człowieczeństwa, jest samowykształcona jednostka,
która jest oczytana, błyskotliwa, cierpliwa i ma oczy
szeroko otwarte.

 

500+ – realna pomoc dla polskich rodzin

Beata Szydło, kandydatka Prawa i Sprawiedliwości na Premiera RP, zaprezentowała projekt ustawy program Rodzina 500+. Ustawa ta pozwoli, by polskie rodziny dostawały 500 zł miesięcznie na każde drugie i następne dziecko. W domach gdzie sytuacja jest trudniejsza, także na pierwsze.

Te pieniądze to realna pomoc. Doskonale to widać teraz, gdy wielu rodziców szykuje dzieci do szkoły. Wyprawka szkolna to duży wydatek, szczególnie w rodzinach wielodzietnych. Często wręcz przekracza bieżące możliwości finansowe rodzin. Nie przypadkowo we wrześniu rośnie liczba ofert kredytowych właśnie na wyprawkę szkolną. Gdy rodzice dostaną 500 złotych miesięcznie, nie będą już musieli brać kredytów na wydatki związane z pójściem dzieci do przedszkola czy szkoły.

Kto będzie mógł skorzystać z programu Rodzina 500+
Projektowana ustawa wprowadza pomoc ekonomiczną w postaci świadczenia wychowawczego skierowaną do rodzin wychowujących dzieci do lat 18.

Co miesięczne świadczenie w wysokości 500 zł dostaną Rodziny:
– na „pierwsze dziecko” – zakres tego uprawnienia zależeć będzie od kryterium dochodowego (do 800 zł); w przypadku dziecka niepełnosprawnego (do 1200 zł).
UWAGA! – dodatek 500 złotych nie oznacza, że najbiedniejsze rodziny stracą jakiekolwiek inne dodatki i ulgi; Wszystkie ulgi i dodatki zostają utrzymane, a 500 złotych jest dodatkowym świadczeniem.
– na wszystkie dzieci będących drugim i kolejnym dzieckiem – bez zastosowania kryterium dochodowego.

Ile potrzeba na to pieniędzy?
Za nim będziemy mówić ile pieniędzy wydamy jako państwo na ten program, to zawsze musimy pamiętać, że DZIECI TO NIE KOSZT, TO NAJLEPSZA INWESTYCJA!
Potencjalny skutek fiskalny:
Wypłaty świadczeń w roku 2016 wyniosą około 21 mld zł.

Wpływ regulacji na:

Rynek Pacy
Poprawa warunków funkcjonowania rodzin posiadających dzieci może przyczynić się do wzrostu obrotu gospodarczego.

Konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczości, w tym funkcjonowanie przedsiębiorstw
Poprzez istotne zwiększenie popytu konsumpcyjnego przyczyni się do wzrostu gospodarczego.

Sytuację i rozwój regionów
Wejście w życie ustawy będzie miało wpływ na rozwój regionów; zwiększenie popytu konsumpcyjnego przyczyni się do wzrostu gospodarczego w regionach o niskich dochodach.