Michał Wojtkiewicz

Michał Wojtkiewicz

Prawdziwym wrogiem drapieżnego kapitalizmu,
a zarazem największym sprzymierzeńcem
człowieczeństwa, jest samowykształcona jednostka,
która jest oczytana, błyskotliwa, cierpliwa i ma oczy
szeroko otwarte.

 

„Gazy” muszą być w Tarnowie

Członkowie Prawa i Sprawiedliwości, uczestniczący w Zjeździe Okręgowym w Tarnowie zaprotestowali przeciwko planom likwidacji tarnowskiego oddziału Polskiej Spółki Gazownictwa. Inicjatorami podjęcia uchwały w tej sprawie byli parlamentarzyści PiS z tarnowskiego okręgu wyborczego.

Poseł Michał Wojtkiewicz przypomniał, że historia gazownictwa w Tarnowie rozpoczęła się już w 1877 roku. — W Tarnowie jeszcze do niedawna istniała Karpacka Spółka Gazownictwa. Samodzielna spółka, która osiągała bardzo dobre wyniki finansowe, a jednocześnie stymulowała rozwój regionu, wspierając wiele przedsięwzięć, w tym kulturalnych i sportowych. Poprzedni rząd, tworzony przez Platformę Obywatelską i Polskie Stronnictwo Ludowe podjął jednak błędną decyzję o likwidacji spółki w Tarnowie i utworzeniu jednej dużej w Warszawie – mówił poseł. — Niestety, taka była polityka poprzedniej koalicji. Marginalizowania mniejszych ośrodków i lokowania wszystkich instytucji w stolicy czy dużych metropoliach. Polityka sprzeczna z tym, co dzieje się w wielu krajach europejskich, gdzie dba się o równomierny rozwój poszczególnych regionów, w tym mniejszych miast i miejscowości.

Wielkie nadzieje w całym subregionie tarnowskim na zmianę tej sytuacji były po wyborczym zwycięstwie PiS. To właśnie takie regiony jak subregion tarnowski przesądziły najpierw o zwycięstwie Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich, a potem PiS w wyborach parlamentarnych. Dlatego – mają nadzieję uczestnicy zjazdu — że decyzja o zmianie struktury organizacyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa zostanie raz jeszcze dobrze przemyślana i Tarnów nie zostanie jeszcze bardzie zmarginalizowany poprzez sprowadzenie do roli jednego ze 156 rejonów dystrybucji gazu. Dla wielkich metropolii, dobrze rozwijających się i mocnych ekonomicznie pozyskanie takiego oddziału będzie praktycznie niezauważalne, a dla Tarnowa utrata oddziału będzie kolejnym ciosem.

Wybrano również delegatów na lipcowy krajowy kongres PiS. Zostali nimi: Jacek Hudyma, Roman Łucarz, Bogdan Płachno, Sławomir Pater, Stanisław Kyrt, Ryszard Pagacz, Kazimierz Ludwa, Krzysztof Gac, Tomasz Stelmach, Mariusz Zając, Grzegorz Kozioł, Anna Pieczarka, Wojciech Skruch, Józef Mroczek, Jacek Gutowski i Kamil Kwiatkowski. Ponadto mandat delegata z automatu przysługuje posłom z tarnowskiego okręgu oraz obecnym członkom Komitetu Politycznego PiS – Józefowi Gawronowi, Piotrowi Dziurdzi i Dawidowi Chrobakowi.